Truy cập nội dung luôn

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ PHÚC TÂN LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

18-06-2020 10:32

Chiều ngày 16/6/2020 và ngày 17/6/2020, tại hội trường UBND xã, Đảng bộ xã Phúc Tân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-202

Đại biểu viếng Đài liệt sỹ 

Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Đại Hội

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần chủ động, phát huy nội lực, cùng với sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự giúp đỡ các ban, ngành, đoàn thể của Thị xã và đặc biệt sự ủng hộ, đồng lòng của cán bộ Đảng viên, nhân dân trong xã, Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Tân đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh - quốc phòng, nhiều chỉ tiêu vượt so với nghị quyết Đại hội lần X đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chăn nuôi có bước phát triển khá; các lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đặc biệt, xã Phúc Tân đã hoàn thành việc xây dựng NTM trước 2 năm. Đến nay toàn xã có 5/5 cơ quan trường học, trạm y tế, 11/11 xóm được công nhận đạt nếp sống văn hóa; 11/11 xóm đạt danh hiệu KDC VH. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, Ban công tác Mặt trận cơ sở xây dựng, ban hành và thực hiện tốt quy chế “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, quản lý nghĩa trang nhân dân”. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có chuyển biến tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời những phức tạp phát sinh từ cơ sở; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính.

Về dự đại hội có đồng chí Bùi Văn Lương - TVTU, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên; các đồng chí đại diện các ban, ngành của thị xã, các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo đại hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kì; cùng 141 đại biểu là đảng viên tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, niềm tin của … đảng viên trong Đảng bộ đã về dự đông đủ.

Đồng chí Bùi Văn Lương - Phó bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo Đại Hôi

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó bí thư thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã thường trực UBND thị xã đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ xã Phúc Tân trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Phúc Tân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; huy động mọi khả năng của toàn Đảng bộ và nhân dân xây dựng địa phương phát triển bền vững; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt của Đảng bộ, chi bộ và các đoàn thể chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị, quản lý nhà nước; thường xuyên rà soát và điều chỉnh các vị trí công tác chưa phù hợp; chủ động phát hiện và đưa vào quy hoạch đội ngũ cán bộ dự nguồn trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách để chủ động nguồn cán bộ kế cận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với các hoạt động giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị; phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, không để phát sinh những vi phạm lớn nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ; thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị; tôn trọng, lắng nghe MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, điều hành sản xuất nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của thị xã; tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của Ban nông nghiệp xã. Hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao trong nhiệm kỳ này. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; chỉ đạo chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, con nuôi, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo mô hình lên kết chuỗi. Quản lý tốt công tác đất đai, tài nguyên; xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh, không để phức tạp kéo dài; chuyển đổi mục đích sử dụng đất có hiệu quả, đúng pháp luật. Tập trung chỉ đạo mở thêm một số nghề mới ở địa phương để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Nâng cao chất lượng về văn hóa, y tế, giáo dục. Đảm bảo tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa NTM, thực hiên tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh và Thị xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trước mắt và lâu dài. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác để thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là các đối tượng chính sách  người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ - kịp thời - đúng đối tượng  được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tích cực chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng Thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Duy trì thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tấn công trấn áp tội phạm, đẩy lùi ma túy và các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phúc Tân đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là: “Phát huy sức mạnh tổng hợp và tinh thần đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản hoàn thiện, phù hợp với quy hoạch chung của toàn Thị xã. Quan tâm mọi mặt đời sống xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ANCT-TTATXH phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025”.

Đại biểu về dự Đại Hội

Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Đại hội đã họp phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu ra BTV, Bí thư, Phó bí thư, UB kiểm tra Đảng, Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II./.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 172837