Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách

Công khai dự toán ngân sách xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

16-12-2021

Công khai dự toán ngân sách xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Công khai dự toán ngân sách xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

16-12-2021

Công khai dự toán ngân sách xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Công khai dự toán ngân sách xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

16-12-2021

Công khai dự toán ngân sách xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Công khai dự toán ngân sách xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

16-12-2021

Công khai dự toán ngân sách xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6639

Tổng truy cập: 106409